OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU


Ošetřování trávníku


zpět na ÚDRŽBA ZAHRADY     zpět na PROJEKTYZAHRAD.CZ
 

Údržba trávníku


Trávník je společenstvo různých druhů travin (kostřava, jílek, lipnice,...), které potřebují určité nároky pro svůj růst. Pravidelným sekáním se tyto druhy udržují v podobě travního koberce. Princip je jednoduchý, protože traviny na sekání reagují větším zahušťováním drnu a tím tvoří ten "hustý trávník". Aby mohly traviny tento proces dostatečně zastávat, potřebují mít pro svůj růst ideální podmínky. První věcí je dostatečná zálivka, kterou docílíme pravidelnou doplňkovou závlahou (pokud neprší) a především pravidelné hnojení plnými hnojivy především na jaře a na podzim (trávy nejvíce odnožují a zahušťují tak drn), ale hnojení není na závadu po celou vegetaci. Názor některých lidí na tuto věc, že čím méně hnojíme a zaléváme trávník, tím méně ho musím sekat, je sice pravdivý, ovšem do té míry, že trávník sice méně roste a potřeba seče se tak snižuje, ovšem na úkor kvality travního drnu, který velmi rychle řídne a poskytuje tím prázdné prostory pro růst plevelů a tím další utlačování trav v tomto společenstvu. Po zaplevelení následuje tvorba mechů a z krásného trávníku nám poté moc nezbude.
Další ošetřování trávníku spočívá ve zvláštních úkonech, které raději necháme provádět odborníky, jako je postřik proti plevelům, provzdušňování a prořezávání trávníku, apod.
Plevele v trávníku omezíme správně voleným postřikem a pravidelným hnojením, kterým vlastně podporujeme konkurenční schopnost travin a tím nepřímo potlačujeme plevelné druhy.
Mech v trávníku je vážným problémem na místech vlhčích, zastíněných, s kyselou reakcí půdy (pH půdy je nízké). Někdy se mech tvoří také na trávníku, který je velmi nízko sekaný a pak pomůže jen posunout výšku seče. V ostatních případech je nutná úprava pH půdy mletým vápencem a vylepšení půdního profilu provzdušněním, prořezáním a dosypáním kvalitního substrátu. V místech velmi zastíněných je lépe tento problém vyřešit tím, že trávník nahradíme některými rostlinami, které tyto podmínky vydrží (stínomilné trvalky). V krajním případě můžeme proti mechu použít slabý roztok zelené skalice (FeSO4), ovšem to náš problém řeší jen krátkodobě.