TRÁVNÍK


Trávník


zpět na HOME     zpět na PROJEKTYZAHRAD.CZ
 

 Po obloze a vodě je trávník nejsvětlejším přírodním prvkem v zahradě. Ze všech prvků v zahradě má trávník nejrozmanitější funkční využití. Po trávníku může chodit, lze si na něm hrát, odpočívat, ale může mít také i čistě okrasnou funkci. Je nejlepším spojovacím článkem jednotlivých kompozičních prvků, působí klidným a čistým dojmem. V prvních letech po založení nové zahrady je spolu s květinami dominantním rostlinným prvkem, dřeviny se uplatňují až později.
Okrasné trávníky dělíme podle intenzity údržby a účelu na trávníky intenzivní a extenzivní. Představiteli intenzivních trávníků jsou trávníky jemné kobercové a trávníky základní.
Jemné kobercové trávníky bývají součástí reprezentativní zeleně anebo tvoří povrch kvalitních golfových, tenisových či fotbalových hřišť. Tyto trávníky jsou nízké a velmi náročné na údržbu. Sekají se alespoň 20 krát do roka, potřebují závlahu a častější hnojení. Musí se pravidelně obnovovat.
Základní trávníky se uplatňují jak v parcích, tak v zahradách. Sekáme je asi 15krát do roka. Jejich kvalita se různí podle péče, kterou jim věnujeme. Jestliže je sečeme častěji a pravidelně zavlažujeme, přihnojujeme a provzdušňujeme, drn se zahustí a může nahradit i jemný, kobercový trávník.
Extenzivním typem trávníku jsou trávníky přírodní neboli parkové louky. Zakládají se jako luční porost, kde se uplatňují různé druhy lučních květin. Uplatňují především v přírodně pojatých částech zahrady.
 Trávník zakládáme výsevem nebo položením kobercového trávníku.
Výsev provádíme v dubnu až v květnu nebo od poloviny srpna do konce září. Jiné termíny jsou vhodné pouze v případě možnosti závlahy.
Alespoň 14 dní před založením trávníku musíme zeminu vyhnojit plnohodnotným hnojivem NPK v dávce 30 - 60 g/m2. Před samotným výsevem je nutná příprava půdy do hloubky 10 - 15 cm. Nejprve zeminu zryjeme nebo zpracujeme pomocí rotavátoru, poté provedeme jemné zpracování půdy hráběmi, v případě velkých ploch pomocí bran a smyku. Samotný výsev se obvykle dělá ručně, setím na široko v množství 20 - 25g travního semene na m2. Travní semeno se pak pomocí hrábí lehce zapraví do půdy a uválí.
Na plochu trávníku se nesmí vstupovat do 3 měsíců od výsevu, především ne za vlhkého počasí, neboť by mohlo dojít k úhynu rostlin a deformaci terénu. Po 3 měsících je nutné první posekání sekačkou s ostrými noži, aby nedocházelo k vytahování mladých rostlinek (Nejlepší je to za suchého počasí, kdy je půda tvrdá). V žádném případě se nesmí sekat za mokra. První rok by měl trávník zhoustnout natolik, aby mohl být normálně využíván.
Kobercový trávník pokládáme tehdy, když chceme dosáhnout okamžitého efektu a rychlé funkčnosti. Tento způsob je pracnější a mnohem nákladnější. Drn se pokládá na dobře připravenou a dokonale rovnou plochu, aby nevznikaly hrboly a trávník se dobře uchytil. Jednotlivé pásy pokládáme těsně vedle sebe bez zbytečných mezer, kde by se mohl uchytit plevel. Po položení je nutné trávník dobře zalít.