SKALKY


Skalky a květinové zídky


zpět na HOME     zpět na PROJEKTYZAHRAD.CZ
 

Skalky a květinové zídky jsou velmi oblíbeným prvkem zahrad, neboť jsou velmi efektní a zajímavou částí zahrady. Jsou však náročné na údržbu a zvláště v případě skalek také na vhodné umístění. Nejlepší je svah nebo zvlněný terén, v rovině skalka působí násilně a nepřirozeně.
Pro stavbu zídky se používá nejlépe místní lomový kámen. Základy je třeba vykopat 25 - 40 cm hluboké. V případě, že je výška zídky 1 m, šířka zídky v základech má být alespoň 40 cm a v koruně 25 - 30 cm.. První řada kamenů se klade na betonový základ, další pak už na sucho, tzn. že se spáry vyplňují těžší zeminou. Pro lepší stabilitu zídky se asi  po 1 m vkládá vazákový kámen, který prochází celou šířkou zídky, nebo první a druhou vrstvu kamene uložit do cementové malty. Kameny by se měly pokládat s mírným sklonem do svahu.
Osázení zídky se dělá během stavby či po jejím dokončení. Rostliny se sází do  kolmých spár 2 - 3 cm širokých, podložených kamenem spodní vrstvy. Nejvhodnějším doplněním  zídky je květinový záhon v její koruně.
Skalky budujeme ze stejného materiálu jako květinové zídky. V těžkých jílovitých půdách se musí asi 20 cm po povrchem ornice položit drenážní vrstva pod celou plochou skalky. Kameny se musí dobře usadit, tak aby měly těžiště pod úrovní terénu. Rostliny sázíme do lehkých písčitých půd, často s příměsí rašeliny. Po výsadbě doplníme skalku oblázky a štěrkem. Vhodným doplňkem a pozadím pro skalku jsou jehličnany jako např. kleč, nízké smrky, jalovce apod.
V rovině se dá skalka stylizovat pomocí bludných balvanů, kamenného či štěrkového pole a vhodné výsadby.