VODNÍ NÁDRŽE


Vodní nádrže


zpět na HOME     zpět na PROJEKTYZAHRAD.CZ
 

Voda v zahradě je jedinečnou dominantou. Odrazem světla, pohybem či zvukem přitáhne pozornost každého návštěvníka.
Nejlépe se do zahrady začleňují malé vodních nádrže. Ty mohou mít pravidelný geometrický tvar či nepravidelnou břehovou linii napodobující přírodní rybníčky a jezírka.
Pro malé prostory je lepší použití nádrží geometrických tvarů, neboť zde působí pravdivěji a přesvědčivěji. Nádrž může být zapuštěná do země či vyvýšená.
Obruba zapuštěné nádrže může být tvořena např. betonovými či kamennými deskami. Ty musí přesahovat 5 ?8 cm přes okraj, aby nebylo vidět zelenou čáru tvořící se na stěnách . Hladina vody by měla být udržována asi 5 cm pod okrajem nádrže.
Vyvýšená nádrž je nápadnější. Její povrch lze upravit různými způsoby, omítnutím, nátěrem, keramickými, terakotovými obklady apod.
Nepravidelné nádrže napodobující jezírka a rybníky jsou také velmi efektní, ale proto, aby působily přirozeně, vyžadují více místa. Jestliže zvolíme tento styl, je třeba, aby také osázení celé zahrady bylo uvolněné a neformální.
 Pravidelnou i nepravidelnou nádrž můžeme vytvořit několika způsoby. Jednak se používá železobeton s vloženou i povrchovou vodovzdornou vrstvou. Tento způsob konstrukce umožňuje zabudování výpusti, přepadové trubky i podstavce pro rostliny či nášlapné kameny. Při stavbě nádrže hluboké 1 m, by tloušťka betonových stěn u dna měla být 25 cm a v koruně 12 cm. Dno nádrže by se mělo mírně svažovat k výpusti..
Jinou technikou je použití jílové mazaniny nebo umělohmotné či bitumenové fólie. Použití fólie je rychlejší a jednodušší. Fólie se musí pokládat na zcela rovný povrch, aby se neprotrhla, jednotlivé pásy se lepí či svařují, podle použitého materiálu. Okraje fólie se musí pečlivě zamaskovat štěrkem, kameny a rostlinami. Někdy lze využít také již vyrobené plastové nádrže, které se pouze zapustí do předem připraveného pískového lože.
Voda v nádrži musí být čistá. Tvorbě řas a zahnívání zabraňujeme častější výměnou vody, barevným nátěrem stěn či přidáním modré skalice. V případě, že chováme ryby a mám v nádrži dostatek rostlin, může se nám povést vytvořit rovnovážný potravinový řetězec, který napomáhá udržovat čistotu vody na vysoké úrovni. Přesto většinu nádrží musíme každoročně vypouštět a čistit.